Opdrachtgevers

Mei- Nov 2012 Welten

Als consultant verantwoordelijk voor het uitwerken van een nieuw business concept voor realisatie van daadwerkelijk klantgericht gedrag en handelen van een organisatie.

Welten is een organisatie die als geen ander weet hoe het er werkelijk aan toe gaat in een organisatie, deze opgedane kennis wordt aangeboden aan de klant in een totaalconcept waarbij we over negen assen meten en vaststellen ( 9 velden model van Rummler) hoe klantgericht een organisatie daadwerkelijk is. De uitkomst wordt vervolgens omgezet naar een op maat gemaakt programma om de klantgerichtheid te optimaliseren.

 

 

   

welten-logo-1024x266 png

16322_fullimage_amc_logo_official

Aug 2012- Febr. 2013 Academisch Medisch Centrum

Als realisatie manager verantwoordelijk voor de herinrichting van de communicatie discipline binnen het AMC. Dit in nauwe samen werking met de nieuwe directeur communicatie.

De communicatie binnen het AMC was versplinterd en belegd bij diverse staf afdelingen. Er was geen sprake van een integrale aanpak en visie rondom communicatie. Na een grondige analyse zijn we samen met de diverse afdelingen

aan de slag gegaan om te komen tot een nieuwe organisatie en aanpak waarbij voorlichting, woordvoering en externe en interne communicatie nauw samenwerken en on der eenhoofdige leiding wordt aangestuurd.

Nov 2012- Dec 2014 MSG Life Benelux (voorheen COR&FJA)

Als Managing Director verantwoordelijk voor de Benelux. MSG life is een vooraanstaande Europese leverancier van software oplossingen voor de financiële industrie. In mijn rol was ik verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding van de organisatie. Nadruk hierbij lag op business development en het programma management van changes en nieuwe activiteiten bij bestaande klanten.

Msg-life-logo.svg

stater png

Jan 2015- Dec 2015 Stater N.V.

Als Programma Directeur verantwoordelijk voor de opzet, inrichting en operationaliseren van het Migratie Competence Center (MCC). Stater is in de afgelopen jaren succesvol geweest met het verwerven van nieuwe klanten. Daardoor is er opgeschaald van een migratieproject naar vijf migratieprojecten gelijktijdig. Met een mix van interne ervaren medewerkers en een groot aantal externe worden de

programma’s uitgevoerd waarbij het MCC copafijth breed verantwoordelijk is voode implementatie van een nieuwe klant in de stater organisatie. Ikheb mijn rol overgedragen aan een interne Stater manager om op deze wijze ook de kennis in de stater organisatie te borgen.